Υπηρεσίες

Πληρωμή λογαριασμών

Το γραφείο μας διαθέτει σημείο πληρωμών με την υπογραφή της Εθνικής Τραπέζας μέσω του οποίου μπορείτε να εξοφλήσετε τους λογαριασμούς σας εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα. Μπορείτε να πληρώσετε λογαριασμούς ρεύματος, ύδρευσης, τηλεπικοινωνίας, βεβαιωμένες οφειλές εφορίας, παράβολα, τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ είτε με μετρητά είτε με κάρτα.

Επιπλέον μπορείτε να ανανεώσετε το χρόνο ομιλίας σας σε όποιο δίκτυο και αν ανήκετε.

Διεκπεραιώσεις

Σε εμάς μπορείτε να αναθέσετε οποιαδήποτε υπόθεση έχετε με δημόσια υπηρεσία ώστε να σας εκπροσωπήσουμε. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε, μεταβιβάσεις οχημάτων, άδειες παραμονής αλλοδαπών, εκπροσώπηση σε εφορία και ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), έκδοση πιστοποιητικών.

Ρεύμα

Στο γραφείο μας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και τα οφέλη από την νέα σύνδεση του ρεύματος σας στην ΖΕΝΙΘ. Η ΖΕΝΙΘ προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις, μηδενική εγγύηση με εξόφληση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής, επιβράβευση της εμπρόθεσμης εξόφλησης λογαριασμών και κοινωνικό τιμολόγιο.