Ασφάλειες

Ασφάλειες οχημάτων

Στην κατηγορία των οχημάτων συμπεριλαμβάνονται τα Επιβατικά Αυτοκίνητα, τα Φορτηγά Ιδιωτικής και Δημοσίας Χρήσης, τα Αγροτικά Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης και τα Γεωργικά Μηχανήματα, τα Ταξί, οι Μοτοσυκλέτες ακόμα και τα ποδήλατα.

Ενδεικτικά, τα παρεχόμενα πακέτα δύνανται να καλύψουν μια ευρεία γκάμα από ασφαλιστικούς κινδύνους όπως για παράδειγμα: αστική ευθύνη από την κυκλοφορία του οχήματος, προσωπικό ατύχημα οδηγού, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, θραύση κρυστάλλων, σεισμός, πυρκαγιά, τρομοκρατικές ενέργειες, μερική/ολική κλοπή, ίδιες ζημίες, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα..

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών που θα περιλαμβάνουν την ποινική νομική προστασία ή/και την οδική βοήθεια. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και της ΠΟΛ.1033/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, πραγματοποιείται διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εντοπισθούν οχήματα που τυχόν κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα κατά την ημερομηνία αυτή και να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα.Για την πρόταση ασφάλισης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και της άδειας οδήγησης (δίπλωμα οδηγού).

Ασφάλειες κατοικίας

Στην κατηγορία της κατοικίας περιλαμβάνονται τόσο οι μόνιμες όσο και οι εξοχικές κατοικίες. Ένα πακέτο ασφάλισης κατοικίας σας διασφαλίζει έναντι καταστροφών από φωτιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή και πολλά άλλα αναπάντεχα φαινόμενα που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την περιουσία σας.

Διαβάστε περισσότερα..

Η ασφάλιση της κύριας κατοικίας είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει ενυπόθηκο δάνειο. Με τη δανειακή σύμβαση δεν έχετε δεσμευθεί να ασφαλιστείτε σε συνεργαζόμενη με το πιστωτικό ίδρυμα ασφαλιστική επιχείρηση, αλλά διατηρείτε το συμβατικό δικαίωμα να προσκομίσετε ασφαλιστήριο της επιλογής σας, εφόσον αυτό πληροί τις καλύψεις που αναφέρονται στην δανειακή σύμβαση. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος 462/14-05-2013 της Τράπεζας της Ελλάδος: “Όταν δανειολήπτης προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που πληροί τις καλύψεις της δανειακής σύμβασης, αυτό πρέπει να γίνεται δεκτό χωρίς καμία καθυστέρηση”.

Ασφάλειες Ζωής και Υγείας

Η ασφάλιση ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό σωσίβιο σε μια δύσκολη στιγμή. Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας.

Η ασφάλιση ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής. Καλυπτόμενοι κίνδυνοι στα ασφαλιστήρια ζωής είναι ο θάνατος, η μόνιμη μερική ανικανότητα ή μόνιμη ολική ανικανότητα, καθώς και η μηνιαία απώλεια εισοδήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Στους καλυπτόμενους κίνδυνους σχετιζόμενους με την υγεία περιλαμβάνονται η νοσοκομειακή περίθαλψη, τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, καθώς και το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα. Καλύπτονται επείγοντα περιστατικά, ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, προληπτικοί έλεγχοι, χειρουργικές επεμβάσεις τόσο σε ιδιωτικά συμβεβλημένα και μη νοσοκομεία όσο και σε δημόσια. Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πρόγραμμα που του ταιριάζει ανάλογα με τις ανάγκες του. Εκτός από τα προγράμματα που παρέχουν πλήρη νοσοκομειακή κάλυψη, υπάρχουν και τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που έχουν πολύ μικρό κόστος και καλύπτουν διαγνωστικές επεμβάσεις και ιατρικές επισκέψεις για όλη την οικογένεια ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού.

Ταξιδιωτική ασφάλιση

Τα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης καλύπτουν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από ένα ταξίδι στο εξωτερικό όπως είναι η ανάγκη για ιατροφαρμακευτικά έξοδα ατυχήματος ή ασθενείας, η μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα, η απώλεια ζωής από ατύχημα, δαπάνες έκτακτης διακομιδής από όλες τις χώρες από ατύχημα ή ασθένεια, δαπάνες λόγω καθυστέρησης αποσκευών και πολλά άλλα. Τα συμβόλαια μπορεί να έχουν διάρκεια ακόμη και λίγων ημερών.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης καλύπτει τους επαγγελματίες έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων οικονομικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους. Υπάρχουν προγράμματα για λογιστές, ασφαλιστές, δικηγόρους, ιατρούς, φαρμακοποιούς, μηχανικούς και άλλων.

Διαβάστε περισσότερα..

Η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή. Υπάρχουν προγράμματα για τουριστικές μονάδες, φροντιστήρια, γυμναστήρια, εστιατόρια, καφετέριες, εμπορικά καταστήματα και άλλες επαγγελματικές εγκαταστάσεις.

Τιμολόγηση Οχημάτων